Lukáš Polák, prvý violončelista

 
Lukáš Polák

Lukáš Polák sa narodil v roku 1977 v Jindřichovom Hradci. Hru na violončelo študoval na konzervatóriu v Brne v triede prof. Miroslava Zichu. V Brne se taktiež začal venovať štúdiu dirigovania, ktoré uplatnil pri vedení barokového súboru Musica da camera Brno zameraného predovšetkým na autentickú interpretáciu českého a európského vrcholného baroka. Brnianske konzervatórium absolvoval v roku 1997 s titulom Absolvent roku, ktorý mu bol udelený Českým hudebným fondom. V štúdiu pokračoval Lukáš Polák na Akadémii Múzických Umení v Prahe u prof. Daniela Veisa.

KONTAKTUJTE NÁS
+421 903 029 899 E-mail

Absolvoval v roku 2003 Čajkovského Rokokovými variáciami pre violončelo a orchester za sprievodu Plzenskej Filharmónie. Počas štúdií sa zúčastnil viacerých interpretačných súťaží. Na súťaži konzervatórií v Tepliciach získal 1.cenu a zároveň titul absolútneho víťaza, na medzinárodnej súťaži „Beethovenův Hradec“ mu bola udelená 3. cena a na súťaži Leoša Janáčka v Brne sa umiestnil na 3.mieste. Na súťaži Bohuslava Martinů v Prahe potom získal 3. cenu. Cenné skúsenosti získal Lukáš Polák na viacerých kurzoch, ktorých sa zúčastnil pod vedením popredných osobností českej a svetovej violončelovej školy ako Františka Smetanu, Daniila Shafrana či Jiřího Bárta. Medzi jeho významné sólové aktivity patrí spolupráca s Talichovým komorným orchestrom, Moravským komorným orchestrom a Akademickými komornými sólistami. Vďaka svojmu záujmu o komornú hudbu stál Lukáš Polák pri zrode niekoľkých komorných telies. Tieto skúsenosti uplatnil najmӓ v oblasti sláčikového kvarteta.

Od roku 2004 je členom slávneho Škampovho kvarteta, ktoré účinkovalo vo vӓčšine európskych krajín, Japonsku, Severnej a Južnej Amerike, Mexiku a Austrálii na svetových koncertných pódiách ako Wigmore Hall v Londýne, Carnegie Hall v New Yorku, Suntory Hall v Tokiu, Musikverein vo Viedni a iné. Členovia Škampovho kvarteta robia pravidelne majstrovské kurzy na Royal Academy of Music v Londýne.

Potrebujete daľšie informácie?

Zavolajte nám a urobíme všetko pre vašu spokojnosť.

+421 903 029 899