Anežka Kara - Drmolová, zástupca koncertného majstra

 
Anežka Kara -  Drmolová
Anežka Kara -  Drmolová
Anežka Kara -  Drmolová
Anežka Kara -  Drmolová

narodená v roku 1984 je  taktiež členkou orchestra Slovenskej filharmónie.  Študovala hru na husliach v triede M. Karlíkovej, Z.Gavorníkovej - Paštékovej, P. Bogacza , R. Marečka a A. Vizváryho na bratislavskom konzervatóriu ,cirkevnom konzervatóriu a na VŠMU. Získala viacero ocenenení na domácich a medzinárodných husľových súťažiach ( 1.,2., 3. miesto : Medzinárodná súťaž B. Warchala - Talenty pre Európu, Čestné uznanie 1.stupňa – Kociánová súťaž v Ústí nad Orlicí... ) Ako sólistka účinkovala s komorným orchestrom mesta Bratislavy Capella Istropolitana ( R. Mareček ), komorným orchestrom Archi di Slovakia Žilina ( F. Figura ) , so Slovenskou filharmóniou ( B. Režucha ) ...V rokoch 1995 – 2000 bola členkou klavírneho kvarteta Musica Domestica, kde účinkovala so svojou sestrou E. Podolskou a otcom J. Drmolom. V roku 2002 sa zúčastnila kurzov Collegium Musicum komornej a orchestrálnej hry v nemeckom Pommersfeldene .

KONTAKTUJTE NÁS
+421 903 029 899 E-mail

Ako členka medzinárodného mládežníckeho orchestra „Young Sound Forum of Central Europe“ absolvovala v roku 2005 turné v Japonsku. V rokoch 2003 – 2009 bola členkou Albrechtovho kvarteta, s ktorým sa okrem iného zúčastnila medzinárodných interpretačných kurzov Prague – Wien – Budapest pod vedením renomovaných profesorov a členov Amadeus, Bartók a Smetana quartet. V rámci spomínaných kurzov získali 2. miesto za interpretáciu Janáčkovho kvarteta. Bola koncertnou majsterkou orchestra detí a mládeže Harmónia ( 1997 – 2002 ), komorného orchestra bratislavského konzervatória ( 1999 ) a komorného orchestra VŠMU ( 2008 ). Ako komorná hráčka účinkovala v Maďarsku, Rakúsku, Českej republike, Poľsku, Anglicku, Belgicku, Taliansku, Španielsku, Nemecku. Ako orchestrálna hráčka účinkovala v Ománe, Číne, Japonsku , Južnej Korei, Kanárskych ostrovoch, a krajinách EU. Od roku 2007 je členkou orchestra Slovenskej filharmónie. Spolupracovala s orchestrami  Academy chamber orchestra , Bruno Walter Symphony orchestra,  Slovenský komorný orchester B. Warchala ,  Komorní sólisti Bratislava...

Potrebujete daľšie informácie?

Zavolajte nám a urobíme všetko pre vašu spokojnosť.

+421 903 029 899