Hilaris Chamber Orchestra na festivale MURTEN CLASSICS 2017 vo Švajčiarsku.

 
MURTEN
MURTEN
MURTEN
MURTEN
MURTEN
MURTEN
MURTEN
MURTEN
MURTEN
MURTEN
MURTEN
MURTEN

Koncom augusta 2017 vystúpilo slovenské teleso Hilaris Chamber Orchestra na dvoch samostatných koncertoch festivalu klasickej hudby v malebnom švajčiarskom meste Murten. Na prvom sprevádzali členovia Hilaris Chamber Orchestra pod taktovkou dirigenta Stefana Bluniera finalistov medzinárodnej interpretačnej súťaže VALIANTforum, ktorí sa predstavili v Mozartových koncertoch pre  flautu a fagot. Na druhom koncerte umelecky viedol Hilaris Chamber Orchestra jeho koncertný majster  a zakladateľ  Alan Vizváry. V interpretácii sláčikového orchestra zazneli diela Pucciniho Chryzantémy, Talianska serenáda od Hugo Wolfa a spolu s dychovou sekciou odohrali členovia HCO Schubertovu 5.symfóniu a Mozartov klarinetový koncert, kde bol sólistom španielsky klarinetista Pablo Barragán. Radosť z hudby, vášnivé muzicírovanie a dobrú súhru členov orchestra HCO ocenilo publikum po barokovom prídavku vrelým potleskom so standing ovation, čo vo Švajčiarsku nebýva veľmi zvykom.

KONTAKTUJTE NÁS
+421 903 029 899 E-mail

Potrebujete daľšie informácie?

Zavolajte nám a urobíme všetko pre vašu spokojnosť.

+421 903 029 899