Hilaris Chamber orchestra v Redute (kritika)

 
Hilaris Chamber orchestra v Redute kriti
Hilaris Chamber orchestra v Redute kriti
Hilaris Chamber orchestra v Redute kriti

Hilaris Chamber Orchestra predstavuje na našej hudobnej scéne osvedčenú značku, čo dokumentovala aj návštevnosť koncertu 19.4. v Malej sále Slovenskej filharmónie.

Sviežosť a energia charakterizovali prejav súboru v úvodnej Sinfonii G dur RV 146  Antonia Vivaldiho. Pozornosť si zaslúžilo aj Concerto grosso D dur op. 6 č. 4  Arcangela Corelliho. Interpretačný výklad koncertného majstra Alana Vizváryho dodal dielu svojský temperament , prirodzenosť a výrazovú hĺbku. Fenomén hravosti sa dostal do popredia v Symfónii č. 1  Es dur KV 16 Wolfganga  Amadea Mozarta , odprezentovanej s ľahkosťou, akú vyžaduje štýl tejto hudby. Vzájomný súlad a vyrovnanosť sláčikovej sekcie s hosťujúcimi hráčmi na dychových nástrojoch panoval v Mozartovej Symfónii č. 29 A dur KV201, ktorá tvorila finále večera, právom ocenené výdatným potleskom. V hre orchestra sa stretával entuziazmus s vysokou mierou profesionality. Interpretácia diela bola detailne prepracovaná a presvedčivá. Dojem kazila len nedisciplinovanosť publika, pôsobiaca rušivo a neúctivo voči umelcom. Ani to však nepokazilo vynikajúci dojem z koncertu.

(Hudobný život, časopis pre klasickú hudbu a jazz  5/2017 )

KONTAKTUJTE NÁS
+421 903 029 899 E-mail

Potrebujete daľšie informácie?

Zavolajte nám a urobíme všetko pre vašu spokojnosť.

+421 903 029 899