HILARIS je z latinčiny a znamená radosť.

Cieľom a víziou Hilaris Chamber Orchestra je uvádzať to najlepšie z vážnej hudby, tvoriť a interpretovať hudobné diela tak ako to autor chcel a dať ľuďom na koncertoch nevšedný zážitok. Dnešná konzumná doba vytvorila z hudby módny trend ochudobnený o hĺbku posolstva. Orchester HILARIS chce ukázať, že hudba je výnimočný dar, s ktorým treba zaobchádzať s rešpektom a pokorou, aby nestratila svoj pôvodný význam a aby oslovovala poslucháčov hladných po duševnom zážitku.

Alan Vyzváry

Alan VIZVÁRY

huslista, umelecký riaditeľ Hilaris Chamber Orchestra
Veľmi dlhé obdobie v mojom profesionálnom živote, ako každý ambiciózny mladý umelec, som strávil ako člen rôznych hudobných telies doma i v zahraničí, ktoré významne ovplyvnili moju kariéru a posunuli ma ako interpreta až na dnešnú úroveň. Zároveň som sa venoval i náročnému hobbby - ako je vyhľadávanie mladých hudobných talentov, ich podpora a práca na ich profesionálnom raste. So zvyšujúcimi sa zručnosťami a s nadobudnutými skúsenosťami silnel vo mne pocit, že chcem a predovšetkým dokážem vybudovať vlastný tím kvalitných interpretov komornej hudby, s rovnakými víziami a citom pre krásu komornej hudby. Teda , jednoducho povedané – aby som si konečne mohol dobre zahrať, zamuzícirovať podľa vlastných predstáv, aby som mohol zrealizovať svoje hudobné nápady. Klasická hudba nie je len mojím povolaním , no i mojím najmilším koníčkom, ktorý mi dodáva energiu a dáva zmysel môjmu životu.


Je zakladateľom a umeleckým riaditeľom Hilaris Chamber Orchestra.

Aktuality.

Pozrite si naše posledné príspevky.

Mladý  český basbarytonista Adam Plachetka je od septembra 2010 stálym členom súboru...

Zobraziť viac

Viete, aký je zásadný rozdiel medzi hudobníkom a muzikantom? Ako vtipne poznamenáva...

Zobraziť viac

Hilaris Chamber Orchestra Alan Vizváry - artistic leader

Zobraziť viac

Hilaris Chamber Orchestra Alan Vizváry - artistic leader

Zobraziť viac
Partneri

Naše poďakovanie patrí všetkým donorom, partnerom a sponzorom, ktorý nás podporujú. V prípade záujmu o spoluprácu, nás kontaktujte.
Ďakujeme našim sponzorom a podporovateľom.

Alan V. & [HCO]

Milí priatelia Hilaris Chamber Orchestra.

Človek môže starnúť a zabúdať na momenty, ktoré prežil, ale hudba mu ich vždy pripomenie. Sme občianske združenie Hilaris, naším poslaním a víziou je uvádzať to najlepšie z vážnej hudby, tvoriť a interpretovať hudobné diela tak ako to autor chcel a dať Vám, našim poslucháčom na koncertoch nevšedný hudobný zážitok. V minulom roku sa nám podarilo okrem iného participovať na úspešnom hudobnom festivale v nemeckom Weidene, kde sme uviedli svetovú premiéru. V Bratislave sme uskutočnili 2. ročník obľúbeného cyklu "Serenády pre radost" a boli hosťami edukačného projektu "Students meets professionals" venovanému 260.výročiu narodenia W.A. Mozarta.
Radi by sme Vám vnášali hudbou radosť a vášeň do vašich sŕdc aj naďalej organizovaním nových projektov a spoluprácou s poprednými svetovými umelcami, ktorých by sme radi uvítali na Slovensku, no je to finančne veľmi náročné, preto by sme Vás touto cestou chceli poprosiť o spolupatričnosť a darcovstvo vo forme poukázania % daní pri podávaní Vášho daňového priznania, ktoré inak prepadnú štátu. Tento rok máme šancu spolupracovať s poprednými umelcami svetového mena,dostali sme pozvanie na prestížne festivaly v zahraničí, no všetko závisí od nášho finančného rozpočtu, preto Vám budeme nesmierne vďační, ak nám pomôžete.
Postup o poukázani % z dani nájdete tu.

Naše údaje pre poukázanie % z dani:

Obchodné meno/názov: Hilaris o.z.
Právna forma : Občianske združenie
Sídlo: Saratovská ul. 2 Bratislava 841 02
IČO: 42365678
DIČ: 2024153989
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 3412877259/0200
IBAN: SK 96 0200 0000 0034 1287 7259

Za Vašu ochotu a spolupatričnosť Vám touto cestou veľmi pekne ĎAKUJEME a prajeme Vám všetko dobré v osobnom aj pracovnom živote. S láskou k umeniu a vášňou k hudbe - členovia Hilaris Chamber Orchestra

Potrebujete daľšie informácie?

Zavolajte nám a urobíme všetko pre vašu spokojnosť.

+421 903 029 899